❓ปรุงดินดีต้องทำอย่างไร❓

 🌱 “ปรุงดินให้ดินดี คืนสิ่งดีๆ ให้ชุมชน” 🌱 

ปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งแก้วมังกรของเรา

เป็นการจำกัดเศษกิ่งแก้วมังกร โดยไม่สูญเปล่า

และประหยัดค่าใช้จ่าย ในส่วนของปุ๋ย และการบำรุงพืช

นอกจากนี้ลดแมลงวันในพื้นที่ปลูกแก้วมังกร

👍🏻 คนในชุมชนมีสุขอนามัยที่ดีอีกด้วย 👍🏻


สูตรของดินปลูกต้นไม้

ปุ๋ย  :  ดิน   :  แกลบดำ

200  :  400 :  100  กิโลกรัม

    2  :  4  :   1 ภาชนะตวง (ถัง)


 😍 ปุ๋ยดี ที่ชาวเกษตรต้องการ 😍 

  🟢 ปรับโครงสร้างของดินให้อุดมสมบูรณ์ ดินร่วนซุยดี

  🟢 พืชแข็งแรงและไร้แมลงรบกวน 

  🟢 สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด 

  🟢 ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ ไม่มีสารตกค้างใดๆ 


🔻รายละเอียดเพิ่มเติม🔻

https://online.anyflip.com/sjyyc/ygsw/mobile/index.htmlติดต่อ📞