🌟 รีวิว 🌟

📍 แปลงใหญ่แก้วมังกร 📍

🌟ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย🌟

นิยมปลูกกันในทุกๆ ตำบล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตำบลร่องจิก

🌳 ซึ่งแก้วมังกรขึ้นชื่อเลยว่า 🌳

🍃 “หวานกรอบ ไม่นิ่ม ไม่เละ” 🍃

✨ อร่อยลงตัวกว่าที่อื่น แต่กว่าจะอร่อยแบบนี้บอกเลยว่า ไม่ง่าย ✨ติดต่อ📞